Loading...

Мансап

01 — Мансап

Біздің компанияның күші-оның әрбір қызметкерінің кәсібилігінде. Біз ішкі бизнес-процестерді үнемі стандарттай және жақсарта отырып, мамандарымыздың сарапшылығы мен іскерлік қасиеттерін бағалаймыз және дамытамыз.

KUB management Мансап
Біз әрқашан жұмыста жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ұмтыламыз, ол үшін барлық қажетті ресурстарды тиімді пайдаланамыз.
Біздің іскерлік беделіміздің іргетасы адалдық, парасаттылық және ашық қарым-қатынас болып табылады.
Ru
En
Біз кәсіпқойларды тиімді командаларға біріктіріп, оның әрбір мүшесінің артықшылықтарына жұмыс жасай отырып, өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықтан әсер аламыз.
Біздің идеяларымыз бен әрекеттеріміз әрқашан біз басқаратын компаниялардағы оң өзгерістерге бағытталған.
KUB management-өз алдына жоғары мақсаттар қоятын және күн сайын оларға сеніммен қарайтын кәсіпқойлардың жас өршіл командасы.
02 — Ашық бос жұмыс орындары
Егер сіз біздің компанияның философиясымен бөлісетін болсаңыз, біз сізді біздің командада көруге қуаныштымыз!
командада көруге қуаныштымыз!
бөлісетін болсаңыз, біз сізді біздің
Егер сіз біздің компанияның философиясымен
Менеджер по обучению и развитию персонала
- Разработка и внедрение стратегии и развития отдела
- Разработка, внедрение систем обучения персонала
- Сбор и анализ информации о потребностях в обучении
- Организация и проведение тренингов, бизнес-игр с элементами геймификации
- Разработка учебных и методических материалов
Рекрутер
- Подбор персонала уровня головного офиса
- Размещение объявлений
- Проведение интервью по компетенциям и ассессмент-центра
- Организация собеседований кандидата и руководящего состава Компании
- Проверка рекомендаций кандидата
Менеджер по обучению и развитию персонала
- Разработка и внедрение стратегии и развития отдела
- Разработка, внедрение систем обучения персонала
- Сбор и анализ информации о потребностях в обучении
- Организация и проведение тренингов, бизнес-игр с элементами геймификации
- Разработка учебных и методических материалов
Рекрутер
- Подбор персонала уровня головного офиса
- Размещение объявлений
- Проведение интервью по компетенциям и ассессмент-центра
- Организация собеседований кандидата и руководящего состава Компании
- Проверка рекомендаций кандидата
KUB management бос орындар
03 — Кері байланыс нысаны
Бізге өз түйіндемеңізді жіберіңіз және өзіңіз туралы айтып беріңіз!
Құпиялылық пен дербес деректерді өңдеу саясаты
Осы құпиялылық пен дербес деректерді өңдеу саясаты https://kub.kz/kz сайтының (бұдан әрі - Оператор) дербес және басқа деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді. Осы Құпиялылық саясатының қолданыстағы редакциясы танысуға үнемі қолжетімді және Интернет желісінде мына мекен-жай бойынша орналастырылған: https://kub.kz/kz

Сайт арқылы Операторға дербес және өзге деректерді беру арқылы, Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатында мазмұндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өз келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Бұл Құпиялылық саясатының шартсыз қабылдануы Пайдаланушының Сайтты қолдануды бастауы болып табылады.

1.ТЕРМИНДЕР
1.1. Сайт – Интернет желісінде мына мекен-жайда орналасқан сайт: https://kub.kz/kz 
Сайтқа және оның жекелеген элементтеріне (бағдарламалық жасақтама, дизайнды қоса алғанда) барлық айрықша құқықтар толық көлемде Операторға тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялылық саясатының пәні болып табылмайды.
1.2. Пайдаланушы — Сайтты қолданушы тұлға.
1.3. Заңнама — Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Дербес деректер — Пайдаланушы тіркеу кезінде немесе Сайттың мүмкіндіктерін қолдану барысында өзіндік түрде беретін Пайдаланушының дербес деректері.
1.5. Деректер — Пайдаланушы туралы (дербес деректер ұғымына кірмейтін) басқа деректер.
1.6. Тіркеу — қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу жолымен Пайдаланушы Сайтта орналасқан Тіркеу нысанын толтырады.
1.7. Тіркеу нысаны — Пайдаланушы Сайтты толық көлемде пайдалану мүмкіндігі үшін толтыруға тиіс болатын Сайтта орналасқан нысаны.
1.8. Қызмет(тер) — Оператордың келісім негізінде ұсынатын қызметтері.

2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
2.1. Оператор Оператордың Қызметтерді көрсетуге және Пайдаланушымен өзара іс-қимылға қажет дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Дербес деректер келесі мақсаттарда қолданылуы мүмкін:
2.2.1 Пайдаланушыға Қызметтер көрсету;
2.2.2 Пайдаланушыны сәйкестендіру;
2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
2.2.4 Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпараттар мен сұрауларды жіберу;
2.2.5 статистикалық және өзге зерттеулерді жүргізу;
2.3. Оператор сонымен қатар мына деректерді өңдейді:
2.3.1 тегі, аты-жөні;
2.3.2 электрондық почта мекен-жайы;
2.3.3 телефон нөмірі (т.с мобильді).
2.4. Пайдаланушыға үшінші тұлғалардың дербес деректерін (бұл әрекеттерді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың құжаттық дәлелдері бар осы тұлғалардың мүдделерін білдіретін жағдайды қоспағанда) Сайтта көрсетуге тыйым салынады.

3. ДЕРБЕС ЖӘНЕ БАСҚА ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ
3.1. Оператор Дербес деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.
3.2. Дербес деректерге және басқа да пайдаланушы деректеріне қатысты, нұсқалған мәліметтер көпшілікке қолжетімді болған жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.
3.3. Оператор Дербес деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы.
Оператор Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде Дербес деректер мен Деректерді сақтауға құқылы.

3.4. Оператор Дербес деректерді және Пайдаланушы деректерін Пайдаланушының келісімінсіз келесі тұлғаларға беруге құқылы:
3.4.1 мемлекеттік органдар, оның ішінде анықтау және тергеу органдары және жергілікті өзін-өзі басқару органдары олардың себепті сұраулары бойынша;
3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген басқа жағдайларда.
3.5. Оператор осы Құпиялылық саясатының 3.4 т. нұсқалмаған Дербес деректер мен Деректерді үшінші тұлғаларға келесі жағдайларда беруге құқылы:
3.5.1 Пайдаланушы мұндай әрекеттерге өз келісімін білдірді;
3.5.2 беру Пайдаланушының Сайтты пайдалану немесе Пайдаланушыға Қызметтерді көрсету шеңберінде қажет;
3.6. Оператор Дербес деректер мен Деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ
4.1. Оператор Заңнамаға сәйкес Дербес және басқа да деректерді қажетті түрде қорғауды жүзеге асырады және Дербес деректерді қорғау үшін тиісті де жеткілікті ұйымдастырушылық пен техникалық шараларды қабылдайды.
4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, сонымен қатар, Дербес деректерді құқықсыз немесе кездейсоқ кіруден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай -ақ оларды үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

5. ӨЗГЕ ЖАҒДАЙЛАР
5.1. Осы Құпиялылық саясатына және Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын Пайдаланушы мен Оператор арасындағы қарым-қатынасына Қазақстан Республикасының заңы қолданылады.
5.2. Осы Келісімнен туындайтын барлық мүмкін даулар Оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге жатады.
Сотқа жүгінер алдында Пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі тәртіпті сақтауға және Операторға жазбаша түрде тиісті талап-арыз жіберуге тиіс. Талап-арыз жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.

5.3. Егер сол немесе басқа себептермен Құпиялылық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ болып танылса, бұл Құпиялылық саясатының қалған ережелерінің дұрыстығына немесе қолданылуына әсер етпейді.
5.4. Оператор Пайдаланушымен алдын ала келісусіз кез келген уақытта Құпиялылық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы. Барлық өзгерістер оларды Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
5.5. Қолданушы қолданыстағы редакциямен танысу арқылы Құпиялылық саясатындағы өзгерістерді өз бетінше бақылауға міндеттенеді.
5.6. Осы Құпиялылық саясаты бойынша барлық ұсыныстар немесе сұрақтарды info@kub.kz электронды почтасы немесе +7 (7272) 777-606 телефоны арқылы хабарлауға болады.
Байланыс деректемелері
Алматы қ., Достық даңғ., 140
Сайттың картасы
KUB management, 2021. Барлық құқықтар қорғалған
En
Ru